Vedení účetnictví

S námi vedení účetnictví nabízí klientovi možnost zbavit se starostí a problémů, které s sebou tato část jeho podnikání přináší a plně se soustředit na provozování své živnosti.

MOTTO: Chci být vždy v obraze

Svým klientům nabízíme vysokou kvalitu služeb vedení účetnictví, stále doplňované odborné znalosti kvalifikovaných pracovníků, zajištění zastupitelnosti jednotlivých pracovníků v době dovolených nebo v případě pracovní neschopnosti. Pravidelný upgrade používaného software zaručuje, že účetnictví bude vedeno vždy v souladu s platným zněním zákonů.

Zpracování účetní evidence dodavatelsky

Outsourcing vedení účetnictví

V našich kancelářích na našich počítačích a našem software

Tento způsob vedení účetnictví je vhodný pro malé a střední firmy. Účetní doklady předává osoba určená klientem našemu pracovníkovi, zodpovědnému za zpracování účetní evidence. Předávání dokladů probíhá minimálně jedenkrát měsíčně a to i u klientů, kteří nejsou plátci DPH a u čtvrtletních plátců DPH, abychom mohli zajistit průběžné informování klienta o stavu jeho hospodaření. Tyto informace jsou klientovi předávány společně s fakturou za zpracování účetnictví.

U klienta na jeho počítačích a našem software

Klient má nainstalovány základní moduly účetního software (obvykle fakturaci, pokladnu, banku), do kterého jeho administrativní pracovník pořizuje prvotní doklady. Náš pracovník pravidelně minimálně jedenkrát týdně u klienta pořízené doklady zaúčtuje. Klient má tak kdykoliv k dispozici aktuální stav svého hospodaření, pohledávek a závazků.

Vedení účetnictví