Mzdy

Vedení mzdového účetnictví

Personalistika

 • u nově vzniklého zaměstnavatele registrace u příslušného správce daně k dani ze závislé činnosti, případně k dani vybírané srážkou fyzickým osobám u nově vzniklého zaměstnavatele
 • u nově vzniklého zaměstnavatele registrace nové organizace u sociální správy a příslušných zdravotních pojišťoven
 • u nově vzniklého zaměstnavatele registrace u pojišťovny Kooperativa pro povinné odvody pojištění dle vyhl. 125/
  spolupráce při sepsání pracovních smluv a dohod
 • příprava podkladů pro registraci zaměstnanců u sociální a správy a příslušné zdravotní pojišťovny
 • při ukončení pracovního poměru odhlášení pracovníka u sociální správy a zdravotní pojišťovny
 • vystavení zápočtového listu zaměstnanci
 • v případě ukončení zaměstnávání pracovníků odhlášení klienta ze sociální správy a zdravotních pojišťoven

Mzdy

 • na základě podkladů předaných klientem zpracování mezd zaměstnanců
 • zpracování výplatních listin
 • zpracování přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
 • výpočet odvodů sociálního a zdravotního pojištění a záloh na daň ze závislé činnosti, případně daně srážené
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele dle vyhl. 125/
 • zpracování hromadných příkazů k úhradě odvodů z mezd a výplat čistých mezd
 • vedení mzdových listů
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vypracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vypracování vyúčtování daně srážkové daně z příjmů FO
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech
 • zastupování klienta při kontrolách sociální správy, zdravotní pojišťovny nebo finančního úřadu