Prokazování majetku

Retroaktivní prokazování majetku

Tato povinnost jde v ruku v ruce s přijatým zákonem o prokazování původu majetku.  Jde o zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Účinný je od 1. prosince 2016.  Podstata právní úpravy prokazování původu majetku spočívá v tom, že správce daně pojme důvodné pochybnosti, že příjmy daňového subjektu neodpovídají nárůstu jeho jmění či spotřebě, přičemž jde o částku rozdílu přesahující 5 milionů korun. Délka posuzovaného období je výhradně na vůli správce daně, tedy může být i delší než jedno zdaňovací období.